مجموعه هتل نرگس و مركز خريد ياس

 

کارفرما : مهندسین مشاور تراکیت عمران پارسیان                     مقیاس : ۱/۳۰۰                    مدت زمان ساخت : ۲۵ روز